Gapahuk
18.12.2014
Arbeidene med å få gapahuken ferdig går nå mot slutten. Vi regner med at vi er ferdig med det meste til jul og at vi kan få bukt den mye i kommende vinter.